ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2021-2022

 Δείτε την προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων δεκατεσσάρων (914) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2021-2022, στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως:
Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής-Υπηρεσία ορόφων-Εμπορευματογνωσία) Άτομα 382
Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) Άτομα 332
Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής Άτομα 100
Δ. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού Άτομα 75
Ε. Στέλεχος Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας –SPA Άτομα 25
 
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
1. Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: 
α) Έλληνες υπήκοοι, και 
β) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 2. Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλλουν από 06.09.2021 έως 15.9.2021, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία που συμπληρώνουν είναι ακριβή και αληθή και ότι αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής στο ΙΕΚ, την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Καταρτιζόμενων του Κανονισμού Σπουδών των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού.
 2. Στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα κριτήρια από την μοριοδότηση των οποίων θα προκύψει ο τελικός αριθμός μορίων τους. Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ : δείτε εδώ

Ο σύνδεσμος για τις αιτήσεις 
θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 06/09/2021 τα ξημερώματα και είναι ο παρακάτω:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ & ΞΕΝΑΓΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2021