Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) Γραμμής 10306 επιλογή 3 του ΕΚΠΑ

 Το δωρεάν
Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) λειτουργεί στα πλαίσια της Γραμμής 10306 επιλογή 3 του ΕΚΠΑ. 
Το πρόγραμμα Π.Υ.Γ.Ι. προσφέρει 10 δομημένες συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης στη σχέση γονέα – παιδιού καθώς και της μεταξύ τους επικοινωνίας.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων


Απευθύνεται σε γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας (από 6 έως 12 ετών, Α’ έως και Στ’ Δημοτικού) τα οποία παρουσιάζουν:
1. Εσωτερικευμένες δυσκολίες: άγχος, φοβίες, κατάθλιψη,
2. Εξωτερικευμένες δυσκολίες: διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχές διαγωγής,
3. Προβλήματα στη χρήση του διαδικτύου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
να διατυπώνεται θετικό αίτημα για συμμετοχή σε πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων απουσία ενεργού ψυχιατρικού προβλήματος γονέων οι γονείς να είναι απόφοιτοι γυμνασίου να μην συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων για το ίδιο παιδί και το ίδιο αίτημα κατά το χρονικό διάστημα που απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή
Πώς γίνεται η παραπομπή:Γραμμή 10306
1. Καλεί ο ενδιαφερόμενος στην Γραμμή 10306 επιλογή 3 και ο ειδικός θα ακούσει το αίτημά του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διερευνήσουν μαζί εξαρχής τη χρησιμότητα και την καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Αναλόγως του αν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, ο ειδικός θα ζητήσει από τον καλούντα την συναίνεσή του για να καταγράψει βασικά στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να προγραμματιστούν τα
επόμενα ραντεβού.
ή
2. Επίσης, μπορεί από κάθε εργαζόμενο στη Γραμμή, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, να γίνει παραπομπή μέσω e-mail: 10306pediaefivoi@gmail.com προς την ομάδα της επιλογής 3, όπου κάποιος υπεύθυνος θα επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο για να κλείσουν το πρώτο τηλεφωνικό ραντεβού, ώστε να διερευνηθεί το αίτημα και να δρομολογηθεί η καταλληλότερη παρέμβαση για τον ενδιαφερόμενο.
Το είδος της προσφερόμενης συμβουλευτικής:
Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν 6 έμπειροι κλινικοί θεραπευτές παιδιών, δυο εκ των οποίων είναι παιδοψυχίατροι και οι υπόλοιποι ψυχολόγοι, παρέμβαση τελείται διαδικτυακά μέσω των πλατφόρμων Skype ή Zoom κατόπιν συνεννόησης των γονέων με τον αρμόδιο ειδικό. Το πρώτο ραντεβού αφιερώνεται στη λήψη λεπτομερούς αναπτυξιακού ιστορικού και στη δυνατότητα
της από κοινού διερεύνησης της χρησιμότητας του Π.Υ.Γ.Ι. για τις ανάγκες της εν λόγω οικογένειας.
Οι επόμενες συνεδρίες αφιερώνονται στη δομημένη παρέμβαση υποστήριξης, κατάλληλης για το κύριο σύμπτωμα που παρουσιάζει το παιδί τους. 
Στην αρχή και το τέλος της παρέμβασης συμπληρώνονται ερωτηματολόγια από τους γονείς με στόχο την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η ομάδα εποπτεύεται από την κα Λαζαράτου και την κα Σακαδάκη σε εβδομαδιαία βάση.