Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2021 & Υποψήφιοι για το 10%

Τα δελτία εξεταζομένου ΓΕΛ - ΕΠΑΛ θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος. Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους στις αρχές Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. 

Όσοι από τους αποφοίτους ΓΕΛ υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα: 
α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών, όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Για τους υποψήφιους για το 10% των θέσεων ΕΠΑΛ χωρίς νέα εξέταση ισχύουν, επίσης, τα παρακάτω:

- Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

- Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών, αλλά τελικά δεν προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και

β) μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Το δικαίωμα για το 10%  ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο έτος αντίστοιχα) και  μόνο για όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία, απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση άρα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.

Επίσης, όσοι υποψήφιοι/ες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.