Περιήγηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο). Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 4 έτη (8 εξάμηνα), ενώ από το 3ο έτος (5ο εξάμηνο) οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) προχωρημένων κατευθύνσεων:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
Σπουδάζω με Υποτροφία στα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ – Υποτροφία στον Πρώτο Εισαχθέντα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τουρισμού, του μεγαλύτερου τομέα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν το 31% του εγχώριου Α.Ε.Π. και το 26% της συνολικής απασχόλησης. Το νεοσύστατο Τμήμα είναι το μοναδικό στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ετών των φορέων και επιχειρήσεων του νησιού, για παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών στον τουρισμό. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι σύγχρονο, καινοτόμο και δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη καριέρα σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.