Διαδικτυακές ενημερώσεις μαθητών Λυκείου - Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει δύο διαδικτυακές ενημερώσεις γνωριμίας και παρουσίασης του Τμήματος σε μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Η παρουσίαση θα γίνει από τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος καθηγητή Παναγιώτη Χατζηπαντελίδη και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουν οι καθηγητές του Τμήματος κ.κ. Μιχάλης Κολουντζάκης, Μαρία Λουκάκη και Ελένη Τζανάκη.

 Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί οι ενημερώσεις είναι οι ακόλουθες: 
1) Δευτέρα 19 Απριλίου και ώρα 11:00-12:00 
2) Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 18:00-19:00

Η δεύτερη ενημέρωση δεν απαιτεί τη συμμετοχή κάποιου σχολείου και απευθύνεται ανεξάρτητα σε ενδιαφερόμενους μαθητές. Ο σύνδεσμος για την ενημέρωση είναι ο ακόλουθος: https://uocgr.webex.com/uocgr/j.php?MTID=m69bb9a21e3c7081c1d28e5bfedfbce5a 

Σε περίπτωση που υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον, θα πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες ενημερώσεις σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.