Παρουσίαση Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής(Ρέθυμνο)