«Οδηγίες για τις Προφορικές Εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ στις Πανελλήν...