Διαδικτυακές Ενημερώσεις Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου -Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το σχ. έτος 2020 – 2021

 

Tο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει τρεις (3) διαδικτυακές ενημερώσεις γνωριμίας και παρουσίασης του Τμήματος σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί οι ενημερώσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00
  • Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00
  • Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σαραντάλεπτη παρουσίαση της Επιστήμης Υλικών
και του Τμήματος και κατόπιν συζήτηση με καθηγητές και φοιτητές του τμήματος
και επιδείξεις.

Υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Ρεμεδιάκης email:
remed@materials.uoc.gr

Για συμμετοχή αποστείλετε συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση remed@materials.uoc.gr