Ατομικές Συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω skype


 Σας ενημερώνουμε ότι η Δομή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Χανίων έχει καταργηθεί σύμφωνα με το νέο νόμο Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και επομένως δεν θα λειτουργήσει από 1η Σεπτεμβρίου 2021. 

Σύμφωνα με τον Ν.4823/2021, προβλέπεται η δημιουργία και η στελέχωση ενός Γραφείου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.) σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων, καθώς και μία θέση  εκπαιδευτικού σε κάθε ΔΔΕ ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις για ατομική συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων του Ν.Χανίων που έχουν υποβληθεί στο ΚΕΣΥ Χανίων , θα υπάρξει ενημέρωση στην παρούσα ιστοσελίδα η οποία διατηρείται και μεταφέρεται στη ΔΔΕ Χανίων, καθώς και στις σχολικές μονάδες, μόλις δημιουργηθούν οι νέες δομές επαγγελματικού προσανατολισμού και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

Η παρούσα ιστοσελίδα ΣυΕΠ μεταφέρεται στην ΔΔΕ Χανίων, επομένως διατηρείται και θα ενημερώνεται μέχρι τη δημιουργία των νέων δομών ΓΡΑ.ΣΥ.Π.  των σχολικών μονάδων Ν.Χανίων  από την εκπαιδευτικό 
με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, Μαρία Καλφάκη

Για λοιπές πληροφορίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό, μπορείτε να επισκεφτείτε:
 
  • το Κανάλι του τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τις προγραμματισμένες μεταδόσεις ΕΔΩ  
  • να μας στείλτε ΜΉΝΥΜΑ  με την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στον παρόν ιστότοπο με το ερώτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
Στελέχωση δομής ΣυΕΠ ΚΕΣΥ ΧΑΝΙΩΝ :
 Καλφάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός, απόφοιτος ΠΕ.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό  (γραφείο 9, τηλ. 2821340208 & 2821340189)