Αναρτήσεις

Πανελλήνιες 2022: αλλαγές σε μαθηματα, Μηχανογραφικό, Ε.Π., Ε.Β.Ε. και τμήματα σχολών

Βιωματικό Σεμινάριο Παν. Κρήτης: Άγχος και εξεταστική: χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης φοιτητών

Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ

Μεταπτυχιακές σπουδες στην Ελλάδα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα που δίνουν τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου - Intergrated master.

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής(νέα ΑΠΌΦΑΣΗ)

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς κατά ειδικότητες,

Ανακαλύψτε το ESCO

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)

Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης

Αλλαγές στο ανάστημα υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία

Εκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Αναμόρφωση Τομέων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αποτελέσματα για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών 2021-22

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ

Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ

Χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης φοιτητών 2021-22

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 15-12-2021

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ